Skip to content

Personvernerklæring

Om personvernerklæringen

Remove.no er bygd på tillit og det er viktig for oss at våre brukere føler seg trygge på å bruke vår tjeneste, og derfor tar Remove.no ansvar for å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern.

Kort oversikt over behandlingen av personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelhets skyld, har vi laget følgende oppsummering av vår behandling av personopplysninger, men vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Hvis du har registrert en brukerkonto på Remove.no, vil Remove.no AS kunne behandle personopplysninger om deg for å levere Remove.no’s tjeneste til deg og til å forbedre og videreutvikle vår tjeneste. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenesten. Opplysningene kan bli delt med selskaper som er tilknyttet Remove.no AS for bruk til samme formål, hovedsaklig forsikringspartner.

Opplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse osv.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenesten, herunder informasjon om posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Opplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra tredjepartsaktører.

Grunnleggende om behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi registrerer personopplysninger om deg både ved opprettelse av en konsultasjonstime og ved tilmelding til vårt nyhetsbrev. Opplysningene samles inn på følgende måter:

a. Opplysninger du selv gir til oss

Når du registrerer en konsultasjonstime hos oss vil du oppgi en del data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte for å forbedre tjenesten våre og for å forebygge svindel.

Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss ved å sende oss en e-post eksempelvis til kundesenteret eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten, herunder e-postadresse, telefonnummer og innholdet i epostforespørsler slik at vi kan svare på dine spørsmål.

  Vi behandler følgende personopplysninger:

  • Demografisk informasjon slik som bosted
  • Kontaktinformasjon slik som navn, e-post adresse og telefonnummer
  • Kjøpshistorikk
  • Eventuelle andre personopplysninger som du har samtykket til at vi kan behandle (f.eks: informasjon om tatoveringen din)

  b. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenesten

  Når du bruker vår tjeneste samler vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og sider på Remove.no du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

  • Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling

  Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til vår tjeneste, herunder operativsystem, nettleserversjon, ip-adresser, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon brukes ofte i anonym og aggregert statistikk, men vi kan også koble den mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av vår tjeneste til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter tjenesten våre på.

  • Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

  Når du besøker vår tjeneste bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker Remove.no.

  Hva brukes opplysningene til?

  Remove.no behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder å tilpasse tjenesten etter brukernes antatte ønsker, og til å informere deg om nye bruksmuligheter. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor.

  Forstå markedstrendene

  Formålet med dette er bl.a. å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre, samt forbedre produkttilbudene og tjenesten våre. Slike analyser kan gjøres av Remove.no selv, eller ved at Remove.no gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap gjør analyse på. Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for slike analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk m.m.

  Forbedre brukeropplevelsen

  Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg mer brukervennlig tjeneste. Vi vil eksempelvis kunne følge med på om brukere med en bestemt nettleser eller mobiltelefon har problemer med å bestille konsultasjon, slik at vi kan forbedre grensesnittet vårt. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, men vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende.

  Begrense misbruk av tjenesten

  Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av vår tjeneste. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets- og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer samt handlinger som er forbudt etter norsk lov.

  Nyhetsbrev

  Din e-post og evt. navn, by, og informasjon om hvordan du kom i kontakt med oss vil bli overført til Mailchimp, verktøyet som vi bruker for å sende ut nyhetsbrev. Vi sender ca. 2 nyhetsbrev per måned. Du kan melde deg av når du vil. Mailchimp har høye informasjonssikkerhetsstandarder. Du kan lese hvordan Mailchimp behandler data her.

  Deling av informasjon

  Opplysninger om din bruk av tjenesten kan bli utlevert til andre selskaper som forsikringspartner til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål er det nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg.

  Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Remove.no’s tjeneste vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f.

  Remove.no AS vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er imidlertid ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til Remove.no (eksempelvis når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en webserver) er underlagt taushetsplikt, og de har ikke lov å bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.

  Sletting av personopplysninger

  Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg vil du som bruker når som helst kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen). Informasjon fra annonser som er publisert for allmennheten på Remove.no vil uansett lagres i opptil fem år for bidra til å avklare tvister om annonseobjektet, eksempelvis om partene er uenige om hva som stod i annonsen. Publiserte annonser vil kunne tas vare på i et historisk arkiv.

  Innstillinger for behandling av brukerdata

  Dersom du ønsker å begrense lagring og behandling av opplysninger ut over det som er nødvendig for å levere tjenester som du har bestilt, kan du gjøre dette via følgende lenker:

  http://www.audiencescience.com/privacy/

  Du kan også ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller få innsyn ved å kontakte vårt kundesenter.

  Sikring av personopplysninger:

  Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

  For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan Remove.no bruke eksterne tjenester for å identifisere hvilken enhet du bruker når du logger inn. Ved tjenetstene vil vi kunne sende data både til din egen enhet og identifikasjonstjenesten for å kunne gjenkjenne deg som bruker, samt få informasjon om eventuelt misbruk av tjenester via den aktuelle enheten. Informasjonen brukes til å forebygge uønsket aktivitet, og hjelper blant annet med å avsløre at andre forsøker å logge seg på din brukerkonto for å legge ut svindelannonser. Dersom Remove.noidentifiserer misbruk av tjenesten kan vi i noen tilfeller dele informasjon knyttet til din enhet og ip-adresse med identifikasjonstjenesten for å begrense muligheten for ytterligere misbruk fra enheten, men vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger som personalia eller e-postadresser.

  Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi

  Vi jobber kontinuerlig med brukeropplevelsen på vår nettside. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologien brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenester skal fungere, dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenesten og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene våre. Ved å bruke vår tjenestene samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din eller deaktiverer et tredjepartsverktøy ved å klikke på en opt out-lenke.

  Hva er informasjonskapsler?

  En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett og som hjelper oss å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg. Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om hvordan du har surfet på og brukt vår nettside, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist og tilsvarende atferd hos nettsteder vi har et samarbeid med.

  Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler:

  En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid.

  En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten a) utløper, b) overskrives av nye informasjonskapsler, eller c) du fjerner dem manuelt.

  Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet i vår tjeneste, kanskje også at de ikke fungerer som forutsatt.

  Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

  Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle bruken av vår tjeneste og for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på vår nettside, for å samle statistikk og for å forbedre vår tjeneste. I tillegg kan vi bruke informasjonskapsler fra tredjeparter for å måle og analysere trafikken og bruken nettsidene våre, spore atferd for å bygge målgrupper for markedsføringsformål, forenkle annonsestyring og forbedre funksjonaliteten på nettsidene.

  Informasjonskapslene gjør det mulig for oss å:

  a) Gjenkjenne enheten din slik at vi kan tilpasse vår tjeneste og innstillinger basert på dine antatte preferanser

  b) Beholde konteksten når du navigerer frem og tilbake mellom nettsidene våre.

  c) Beregne og rapportere totalt antall brukere og trafikk

  d) Utvikle og forbedre nettstedet og forstå hvordan den brukes

  e) Bygge segmenter og målgrupper for markedsføringsformål og til å målrette reklame

  f) Redusere reklame som er irrelevant for visse målgrupper

  Hva med informasjonskapsler fra annonsører og andre tredjeparter?

  Når du bruker vår tjeneste kan annonsører og andre tredjeparter kunne plassere informasjonskapsler for å kunne måle og analysere effekten på bannerannonsering. Vi har strenge retningslinjer for hvordan slike aktører kan samle inn og bruke data om våre besøkende. Retningslinjene bestemmer at tredjeparter ikke skal samle inn data på vår nettside for å bygge profiler, interessegrupper eller på andre måter spore atferd for å kunne målrette annonser. Data kan kun samles inn for å analysere og måle effekten av annonseringen, herunder telle antall annonsevisninger, klikk og konvertering. Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi får heller ikke assosieres med personopplysninger uten særskilt samtykke fra brukeren.

  Hvordan kan jeg se hvilke informasjonskapsler som lagres i nettleseren?

  I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, slik at du kan få oversikt og eventuelt slette uønskede informasjonskapsler. Nettleseren lagrer normalt alle informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken, slik at du også kan undersøke innholdet i mer detalj.

  Det finnes også tjenester som er utviklet særskilt for at brukere skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer. Se eksempelvis www.ghostery.com eller www.disconnect.me.

  Andre relevante teknologier

  Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle markedsføring og bruk på vår nettside. Disse filene kommer fra tredjeparter og trafikkleverandører, og sporer aktiviteten på ulike nettsteder. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren. Se eksempelvis www.adroll.com

  Klagerett

  Du har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.