Skip to content

1 Comment

  1. Wenche
    January 29, 2021 @ 8:02 pm

    Jeg bor i Tyskland,brystkreft med påfølgende stråleterapi.Vil bare si slikt gjør de ikke her.Under operasjon legges det igjen et mikroskopisk lite korn.CT før stråling og markering med tusj,ingen tatovering.Skal ikke skrubbe og vaske på markering underveis,men vaskes fint vekk etter strålingen et ferdig.Takk og lov at en ikke skal ha mer enn arr,det holder mer enn nok.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *